حضور شهرداری فیض آباد در نمایشگاه و کارگاه های آموزشی ستاد بازآفرینی پایدار شهری در شهر نیشابور

به گزارش روابط عمومی شهرداری فیض آباد، اولین کارگاه تخصصی بازآفرینی پایدار شهری با حضور مسئولین کشوری، شهرداران، مسئولین ستاد

بیشتر بخوانید